Quảng Cáo

Thiết kế Website

TMĐT – Shopee

SEO

MIRA Agency đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

MIRA Agency là đơn vị tiên phong với mong muốn “ Tạo nên sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp bằng việc cung cấp các dịch vụ, ý tưởng sáng tạo và giải pháp marketing tổng thể phù hợp và hiệu quả.”

Liên hệ tư vấn

Quảng Cáo

Thiết kế Website

TMĐT – Shopee

SEO

Chung Agency đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Chung Agency là đơn vị tiên phong với mong muốn “ Tạo nên sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp bằng việc cung cấp các dịch vụ, ý tưởng sáng tạo và giải pháp marketing tổng thể phù hợp và hiệu quả.”

Liên hệ tư vấn

Quảng Cáo

Thiết kế Website

TMĐT – Shopee

SEO

Chung Agency đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Chung Agency là đơn vị tiên phong với mong muốn “ Tạo nên sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp bằng việc cung cấp các dịch vụ, ý tưởng sáng tạo và giải pháp marketing tổng thể phù hợp và hiệu quả.”
 
Liên hệ tư vấn

DỊCH VỤ MARKETING MIRA AGENCY

 

DỊCH VỤ MARKETING CHUNG AGENCY

DỊCH VỤ MARKETING CHUNG AGENCY

MIRA AGENCY THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chưa bao giờ khốc liệt như vậy trong thời đại công nghệ số, việc tạo lập phòng Marketing đủ sức cạnh tranh với các đơn vị khác là điều luôn được quan tâm và cấp thiết nhưng không phải công ty nào cũng đạt được thế mạnh này do không có nền tảng và kinh nghiệm, doanh nghiệp dễ rơi vào tình huống đầu tư nhưng không sinh lợi tức tương xứng, càng mất dần vị thế cạnh trạnh vốn có. Do đó, việc tìm kiếm những đối tác giúp họ phát triển các kế hoạch marketing luôn được ưu tiên lựa chọn.

Tại Mira Agency bạn sẽ có được vị thế cạnh tranh với:

CHUNG AGENCY THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chưa bao giờ khốc liệt như vậy trong thời đại công nghệ số, việc tạo lập phòng Marketing đủ sức cạnh tranh với các đơn vị khác là điều luôn được quan tâm và cấp thiết nhưng không phải công ty nào cũng đạt được thế mạnh này do không có nền tảng và kinh nghiệm, doanh nghiệp dễ rơi vào tình huống đầu tư nhưng không sinh lợi tức tương xứng, càng mất dần vị thế cạnh trạnh vốn có. Do đó, việc tìm kiếm những đối tác giúp họ phát triển các kế hoạch marketing luôn được ưu tiên lựa chọn.

Tại Chung Agency bạn sẽ có được vị thế cạnh tranh với:

CHUNG AGENCY THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chưa bao giờ khốc liệt như vậy trong thời đại công nghệ số, việc tạo lập phòng Marketing đủ sức cạnh tranh với các đơn vị khác là điều luôn được quan tâm và cấp thiết nhưng không phải công ty nào cũng đạt được thế mạnh này do không có nền tảng và kinh nghiệm, doanh nghiệp dễ rơi vào tình huống đầu tư nhưng không sinh lợi tức tương xứng, càng mất dần vị thế cạnh trạnh vốn có. Do đó, việc tìm kiếm những đối tác giúp họ phát triển các kế hoạch marketing luôn được ưu tiên lựa chọn.

Tại Chung Agency bạn sẽ có được vị thế cạnh tranh với:

YẾU TỐ THÀNH CÔNG TẠI MIRA AGENCY

 

Mira Agency với hệ sinh thái Agency và 3 yếu tố cốt lõi

CREATIVE

MEDIA

PERFORMANCE

YẾU TỐ THÀNH CÔNG TẠI CHUNG AGENCY

Chung Agency với hệ sinh thái Agency và 3 yếu tố cốt lõi

CREATIVE

MEDIA

PERFORMANCE

YẾU TỐ THÀNH CÔNG TẠI CHUNG AGENCY

Chung Agency với hệ sinh thái Agency và 3 yếu tố cốt lõi

CREATIVE

MEDIA

PERFORMANCE

QUY TRÌNH CỦA MIRA AGENCY

 

QUY TRÌNH CỦA CHUNG AGENCY

QUY TRÌNH CỦA CHUNG AGENCY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU CHO TỪNG KHÁCH HÀNG

Mira Agency xem vấn đề của khách hàng là vấn đề của mình. Mỗi khách hàng đều có chiến lược phát triển riêng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU CHO TỪNG KHÁCH HÀNG

Chung Agency xem vấn đề của khách hàng là vấn đề của mình. Mỗi khách hàng đều có chiến lược phát triển riêng.

Lập kế hoạch chiến lược

Xây dựng chiến lược lâu dài với nhiều phương án cụ thể phù hợp cho từng mô hình doanh nghiệp.

Xây dựng giải pháp

Đo lường, phân tích và lựa chọn các chiến thuật, công cụ phù hợp để hoàn thành mục tiêu.

Bám sát chiến lược kinh doanh

Hoạt động Digital Marketing thực hiện theo chiến lược kinh doanh cụ thể theo từng khách hàng.

Đo lường và tối ưu liên tục

Hệ thống đo lường cung cấp kết quả chính xác cho từng chiến dịch. Marketing Global tối ưu liên tục để mang đến kết quả tốt nhất.

Đề xuất giải pháp dựa theo tình hình thực tế

Vận dụng công nghệ số phân tích tình hình thực tế để tìm ra giải pháp phù hợp cho mọi vấn đề.

Triển khai nhanh chóng, chuyên nghiệp

Lựa chọn nguồn lực phù hợp để triển khai dự án nhanh chóng với chất lượng tốt nhất.

Báo cáo minh bạch, dễ hiểu

“Hiểu số và tối ưu theo số” – Marketing Global cung cấp báo cáo chính xác với những số liệu quan trọng.

Quản lý chuyên nghiệp

Hệ thống CRM giúp quản lý, đo lường chiến dịch Marketing & tối ưu quá trình chăm sóc khách hàng.

Lập kế hoạch chiến lược

Xây dựng chiến lược lâu dài với nhiều phương án cụ thể phù hợp cho từng mô hình doanh nghiệp.

Xây dựng giải pháp

Đo lường, phân tích và lựa chọn các chiến thuật, công cụ phù hợp để hoàn thành mục tiêu.

Bám sát chiến lược kinh doanh

Hoạt động Digital Marketing thực hiện theo chiến lược kinh doanh cụ thể theo từng khách hàng.

Đo lường và tối ưu liên tục

Hệ thống đo lường chính xác cho từng chiến dịch. Marketing Global tối ưu liên tục để mang đến kết quả tốt nhất.

Đề xuất giải pháp dựa theo tình hình thực tế

Vận dụng công nghệ số phân tích tình hình thực tế để tìm ra giải pháp phù hợp cho mọi vấn đề.

Triển khai nhanh chóng, chuyên nghiệp

Lựa chọn nguồn lực phù hợp để triển khai dự án nhanh chóng với chất lượng tốt nhất.

Báo cáo minh bạch, dễ hiểu

“Hiểu số và tối ưu theo số” – Marketing Global cung cấp báo cáo chính xác với những số liệu quan trọng.

Quản lý chuyên nghiệp

Hệ thống CRM giúp quản lý, đo lường chiến dịch Marketing & tối ưu quá trình chăm sóc khách hàng.

Lập kế hoạch chiến lược

Xây dựng chiến lược lâu dài với nhiều phương án cụ thể phù hợp cho từng mô hình doanh nghiệp.

Xây dựng giải pháp

Đo lường, phân tích và lựa chọn các chiến thuật, công cụ phù hợp để hoàn thành mục tiêu.

Bám sát chiến lược kinh doanh

Hoạt động Digital Marketing thực hiện theo chiến lược kinh doanh cụ thể theo từng khách hàng.

Đo lường và tối ưu liên tục

Hệ thống đo lường cho từng chiến dịch. Marketing Global tối ưu liên tục để mang đến kết quả tốt nhất.

Đề xuất giải pháp dựa theo tình hình thực tế

Vận dụng công nghệ số phân tích tình hình thực tế để tìm ra giải pháp phù hợp cho mọi vấn đề.

Triển khai nhanh chóng, chuyên nghiệp

Lựa chọn nguồn lực phù hợp để triển khai dự án nhanh chóng với chất lượng tốt nhất.

Báo cáo minh bạch, dễ hiểu

“Hiểu số và tối ưu theo số” – Marketing Global cung cấp báo cáo chính xác với những số liệu quan trọng.

Quản lý chuyên nghiệp

Hệ thống CRM giúp quản lý, đo lường chiến dịch Marketing & tối ưu quá trình chăm sóc khách hàng.

GIẢI PHÁP DIGITAL MARKETING